LSS Personlig assistans barn och vuxna

Vi gör det tillsammans

Alla människor är olika. Vi vill olika saker, vi tycker olika och vi vill ha det olika. Vi på För Ett Bättre Liv tycker om personlig assistans och bryr oss om våra kunder och assistenter. 

Vi har lärt oss att personlig assistans betyder olika saker för våra kunder. Lika självklart som att alla människor är olika, lika självklart är det att våra kunder ser på det personliga assistans-uppdraget på olika sätt. Därför anpassar vi oss.

Vi bryr oss om våra kunder och deras intressen. Därför är det extra viktigt för oss när vi träffar nya kunder att vi hittar en gemensam syn på vårt uppdrag. Vi vill vara behjälpliga med alla våra kunders önskemål. Utifrån detta bygger vi din personliga assistans.

För Ett Bättre Livs grund bygger på en personlig utformad personlig assistans. Därför är kommunikationen så otroligt viktigt för oss. Vi vill att våra kunder och personliga assistenter ska ha möjlighet att dela med sig av utvecklingsmöjligheter och svårigheter, så vi tillsammans kan utveckla din assistans. 

 

Vad är Personlig Assistans?

Personlig assistans är en insats för dig som behöver hjälp av någon annan för att din vardag ska fungera och du ska ha möjlighet till att leva som andra.

Personlig assistans är en personlig utformad insats. Med det menas att du som har assistans utformar ditt uppdrag så att det passar dig, dina tider, dina intressen och behov.

Grundläggande behov

Tillhör du en av personkretsarna utreder din kommun eller Försäkringskassan om du har tillräckligt mycket behov av stöd för att få insatsen. Utredningen kommer främst att undersöka de 5 grundläggande behoven.

De fem grundläggande behoven är följande:

  • Personlig hygien
  • Måltider
  • Av- och påklädning
  • Kommunikation
  • Ingående kunskap, dvs behöver den som arbetar med dig en ingående kunskap om din funktionsvariation.
 
Personkretsar

För att ha möjlighet att få personlig assistans ska du tillhöra till minst en av följande personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning eller autismsspektrumtillstånd.
  2. Personer med en bestående hjärnskada som uppstått i vuxen ålder som ger en betydande funktionsvariation.
  3. Personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Kriteriet för att tillhöra denna personkrets är att funktionsnedsättningen ska vara varaktig, stor, betydande och omfattande.
 
Övriga behov:

Har kommunen eller Försäkringskassan gjort bedömningen att du ska beviljas personlig assistans har du också möjlighet att få hjälp med andra saker i din vardag.

Det kan handla om hjälp med till exempel förflyttningar, ledsagning, matlagning, städning samt träning.

Självklart hjälper våra jurister dig med ansökan!
 

Hemtjänst