Assistansomkostnader

Dina omkostnadspengar

Assistansomkostnader heter det när din assistans kostar något. T.ex. om du vill ha stöd för att besöka en restaurang eller gå på bio eller liknande. En del av kostnaderna för de aktiviteterna måste din assistent förmånsbeskatta, en del inte. Det kan vara svårt att veta vad som gäller och när det gäller. Därför går vi genom de vanligaste aktiviteterna i den här broschyren.Vi vill också förklara hur man redovisar utlägg och vad skillnaden mellan skattepliktiga och skattefria förmåner är. Fråga din kundansvarig om du är osäker.

Ingen regel utan undantag

Om du bor tillsammans med din assistent eller om hen är din familj ser reglerna lite annorlunda ut. Det heter då att assistenten lever i hushållsgemenskap. För mer information om assistansomkostander finner du på försäkringskassans hemsida.