Juridisk hjälp

Vi hjälper dig med myndighetskontakt

I en tid som nu då lagar, regler samt förordningar tidvis ändras upplever både den som har assistans och söker assistans att det är utmanande. För Ett Bättre Liv hjälper dig kostnadsfritt genom hela processen. Du är i trygga händer och vi tillhandahåller god kompetens vad gäller nya ansökningar, skriva överklagan samt råd och vägledning i kontakten med olika myndigheter. 
 
Det är inte alltid enkelt att tyda och tolka nya domar samt Försäkringskassans och Kommunens kravställning. Vi ser givetvis till att alltid vara behjälpliga för att undvika att du råkar illa ut som många upplevt med bland annat förlorad personlig assistans samt timmar. Vi arbetar utifrån Försäkringskassans nya riktlinjer och håller på så vis vårt arbete ständigt uppdaterat. Det medför att vi kan vägleda er genom denna process med mer kunskap samt insyn än den enskilda personen vanligtvis besitter. 

Juridisk hjälp med oss

Om man anser att man har behov av insater som ryms inom LSS så ska man göra en ansöken som skickas till Kommunen eller Försäkringskassan, behovet styr. I ansökan ska en behovsbeskrivning ADL (aktivitet i det dagliga livet) finnas med och man bifogar relevanta intyg och dokument som stärker eventuella funktionsnedsättningar, diagnoser och dylikt. Ibland kan det kännas svårt med all administration men där finns För Ett Bättre Liv assistans som stöttar upp den juridiska och administartiva rådgivningen. 
För Ett Bättre Liv assistans finns med dig hela vägen från ansökan till att ordna med insatser man fått beviljat.

  • Rådgivning av ny eller gammal ansökan
  • All myndighetskontakt
  • Framföra dina synpunkter
  • Överklaga beslut
  • Rättsliga tvister inför domstol och förvaltningsrätten
  • Säkra rutiner och processer av våra erfarna jurister