Juridisk hjälp

Vi hjälper dig med myndighetskontakt

I en tid som nu då lagar, regler samt förordningar tidvis ändras upplever både den som har assistans och söker assistans att det är utmanande. För Ett Bättre Liv hjälper dig kostnadsfritt genom hela processen. Du är i trygga händer och vi tillhandahåller god kompetens vad gäller nya ansökningar, skriva överklagan samt råd och vägledning i kontakten med olika myndigheter. 
 
Det är inte alltid enkelt att tyda och tolka nya domar samt Försäkringskassans och Kommunens kravställning. Vi ser givetvis till att alltid vara behjälpliga för att undvika att du råkar illa ut som många upplevt med bland annat förlorad personlig assistans samt timmar. Vi arbetar utifrån Försäkringskassans nya riktlinjer och håller på så vis vårt arbete ständigt uppdaterat. Det medför att vi kan vägleda er genom denna process med mer kunskap samt insyn än den enskilda personen vanligtvis besitter. 

Vi erbjuder även juridiskt hjälp

  • Rådgivning av ny eller gammal ansökan
  • All myndighetskontakt
  • Framföra dina synpunkter
  • Överklaga beslut
  • Rättsliga tvister inför domstol och förvaltningsrätten
  • Säkra rutiner och processer av våra erfarna jurister