Verksamhet

Hos oss får du mer än assistans

Vi hjälper till med ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, merkostnadsansökan hos försäkringskassan, bostadssökning och anordnande av resor med olika hjälpmedel (exempelvis rullstol). Vi har lång erfarenhet av nyansökan om personlig assistans. Vi är med hela vägen: Vi följer med på alla läkarbesök och jobbar för att du som kund ska få bästa möjliga förutsättningar till rätt assistansbeslut. Vi har även erfarenhet av överklagningar på förvaltningsrätten. 
Tillsammans med dig lägger vi varje år en ny ekonomisk prognos baserat på dina önskemål och behov. I prognosen väljer du hur mycket administrativ hjälp du önskar/har behov av, vilka utbildningar dina assistenter ska gå, om det är något speciellt som händer under året som du vill avsätta pengar för mm. Naturligtvis får du regelbundet ekonomisk redovisning av oss och vi administrerar dina assistansomkostnader och löner. Vi hjälper dig också att boka eventuella resor för dina assistenter.

 • Aktiviteter
 • Tre månaders bindningstid (ömsesidig uppsägning)
 • Jourtelefon 
 • Kontor på Marieholmsgatan 56, vån 4
 • Vi erbjuder utbildningar
 • Vi arbetar med Primass tidredovisning
 • Hög tillgänglighet
 • Vi är verksamma i hela Sverige

Vi är måna om att våra medarbetare utvecklas

 • Utbildning inom stresshantering
 • Utbildning inom ledaraskap
 • Utbildning inom kommunikation
 • Utbildning inom hygien & smittspridning
 • Utbildning inom första hjälpen
 • Brandutbildning
 • Utbildning inom ergonomisk förflyttning
 • Utbildning inom Lex Sarah    
 • Utbildning inom LSS – lagen
 • Fora försäkring
 • Sobonas kollektivavtal
 • Schemaläggning och tidrapportering
 • Tillgänglighet
 • Utbildning och utveckling
 • Coachning och mentalträning
 • Vi är verksamma i hela Sverige

Vi tänker annorlunda