Verksamhet

Vi erbjuder dig som kund

 • Aktiviteter 
 • Flexibel bindningstid
 • Jourtelefon
 • Huvudkontor i Göteborg
 • Kvalitetsledningssytem
 • Professionell handledning i din assistans
 • Schemaläggning och tidrapportering
 • Tillgänglighet
 • Tillsyn
 • Transparens
 • Vi är verksamma i hela Sverige

Vi erbjuder dig som medarbetare

 • Utbildning inom arbetsmiljö
 • Utbildning inom stresshantering
 • Utbildning inom ledaraskap
 • Utbildning inom kommunikation
 • Utbildning inom hygien & smittspridning
 • Utbildning inom första hjälpen
 • Brandutbildning
 • Utbildning inom ergonomisk förflyttning
 • Utbildning inom Lex Sarah    
 • Utbildning inom LSS – lagen
 • Fora
 • Schemaläggning och tidrapportering
 • Tillgänglighet
 • Utbildning och utveckling
 • Coachning och mentalträning
 • Vi är verksamma i hela Sverige

Vi tänker annorlunda

VD , Arash Sätterman 010 288 10 01