Vår vision

Vi tänker annorlunda

För oss handlar personlig assistans om förståelse, service och respekt. Att se varje enskild individ är något unikt. Det du kommer att få ut av ditt liv står i direkt proportion till vår förmåga att ge andra människor det dem vill få ut av sina liv. Att arbeta nära dig som kund eller anställd är något som vi lägger stor vikt på och alltid strävar efter.

Vi hör och ser orättvisor, diskriminering och ensamhet, detta vill vi tillsammans vara med och ändra på! Vi vill skapa ett bättre liv för dig. Vi har kompetensen, du väljer vem som ska arbeta som personlig assistent hos dig, en vän, anhörig eller någon annan.

 
 

Coachning och mentalträning

Coachens främsta uppgift är att göra dig framgångsrik i din egen förändringsprocess. Coachen hjälper och stöttar dig att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling. Det viktigaste för en person som ska utvecklas är att hen ökar sin kunskap och medvetenhet samt agerar på nya sätt. Coachen har ett jag- stärkande förhållningssätt till dig. Coachen utgår från att du både kan och vill ta ansvar för dina val och handlingar.

Coachen har ett genuint intresse av att möta, och att se individer växa och utvecklas. Coachen är specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar din inre potential. Coachen ger inte råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är coachens främsta verktyg i processen att stödja ökad medvetenhet, utveckling och lärande. Förmåga att kommunicera tydligt, effektivt och utmanande är ytterligare verktyg coachen använder för att stötta dig att själv finna svaren och vägen till förändring.

Utveckling och förändring innebär alltid ett visst mått av osäkerhet, vi vet vad vi har men inte vad vi får om vi gör en förändring. Coachen har förmåga att skapa förtroende och en stödjande miljö där du i trygghet och egen takt kan utforska de steg som behöver tas för att närma sig målet. Coachen är skicklig i att skapa genuina, kreativa och utvecklande möten.

För att skapa en förändring är tydliga mål viktigt. Coachen hjälper dig att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar dig på vägen mot målet.